Studiu Eficiență Energetică

Studiu Eficiență Energetică

Conform Legii 372/2005 modificată prin Legea 156/2016, Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată este solicitat de către Primărie prin Certificatul de Urbanism, la obtinerea Autorizatiei de construire,.  Acest studiu se emite pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi, cât și cele existente (locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, construcții destinate activităților sportive, clădiri pentru servicii de comerț, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie).

 

Prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

 

Certificatul cuprinde recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu estimarea economiei de energie prin realizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii, inclusiv precizări de unde se pot obţine informaţii mai detaliate, precum: rentabilitatea recomandărilor formulate, procedura care trebuie urmată pentru punerea în practică a recomandărilor, stimulente financiare sau de altă natură şi posibilităţi de finanţare.

 

Studiu-de-Certificat-Urbanism-2

Ce determină studiul ?

Studiu-de-Certificat-Urbanism-pj

Conform Legii 372/2005, modificată prin Legea 156/2016, Studiul evaluează cât de fezabilă tehnic, economic şi din punct de vedere al mediului, ar fi utilizarea unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, la o clădirea proiectată.

 

Sistemele alternative de eficienţă ridicată evaluate în Studiu, sunt cele 6 categorii prevăzute în L372/2005, respectiv:

– sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;

– sisteme de cogenerare/ trigenerarere;

– sisteme centralizate de încălzire sau de răcire de bloc;

– pompe de căldură;

– schimbătoare de căldură sol-aer;

– recuperatoare de căldură.

 

 

 

Ce cuprinde Studiul ?

Calculele făcute în cadrul Studiului privind performanţa energetică cuprind atât date economico-financiare, cât și date tehnico-ingineresti.

 

Studiul privind performanţa energetică evaluează posibilitatea bazată pe cele trei tipuri de fezabilitate, conform cerințelor din Legea 372/2005 și Legea 156/2016.

 

Cele 3 tipuri de fezabilitate impuse prin Legea 372/2005 și Legea 156/2016 sunt:

 

Fezabilitatea economică

– costurile cu investiția inițială

– potențiale subvenții ce ar putea fi acordate

– economia la factura lunară de energie

– prețul energiei obținute prin intermediul instalațiilor

 

Fezabilitatea tehnică

– implicarea în asigurarea mentenanței sistemului/ a instalației

– piese de schimb

 

 Fezabilitatea privitoare la mediul înconjurător

– efectul produs prin poluarea cu fum prin arderea de biomasă și combustibili fosili;

– dificultăți privind obținerea autorizațiilor necesare din partea autorităților;

– reguli privind planificarea urbanistică;

 

 

Studiu-de-Certificat-Urbanism-ff

Spre finalul studiului se calculează mărimea posibilităţii de a implementa în noua clădire, instalaţiile prevăzute de Legea 372/2005, în funcţie de fezabilităţile financiare, tehnice şi de mediu.

 

În consecinţă , proprietarii  și proiectanții vor fi informați prin acest Studiu, cât de mare sau mică  este posibilitatea de a avea succes, dacă ar fi utilizate la clădirea proiectată, cele 6 tipuri de sisteme alternative (instalații) la care face referire Legea 372/2005.

 

Rezultatele finale sunt prezentate sub forma unor serii de numere ce pot fi utilizate intuitiv de către proprietar/proiectant.

 

 

Contactează-ne pentru realizarea unui Studiu de Eficiență Energetică