nZEB

RECOMANDAREA (UE) 2016/1318 A COMISIEI EUROPENE din 29 iulie 2016

Privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292

Clădirile reprezintă aproximativ 40 % din consumul final de energie, motiv pentru care constituie un element esențial al politicii UE privind eficiența energetică

 

Articolul 9 din Directiva privind performanța energetică stabilește un obiectiv specific conform căruia, până la sfârșitul anului 2020, necesitățile energetice ale tuturor clădirilor noi trebuie să fie aproape egale cu zero sau foarte scăzute. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, de energie din surse regenerabile.

 

Legislației naționale de transpunere a cerințelor de la articolul 9 alineatul (1) îi revine obligația de a se asigura că, până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Același obiectiv de consum de energie aproape zero, dar având termenul-limită mai scurt de 31 decembrie 2018, se aplică pentru clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice. Acesta ar trebui să conducă la crearea pentru operatorii economici a unui cadru juridic național transparent în legătură cu cerințele privind performanța energetică a clădirilor noi până la sfârșitul anului 2020.

nzeb-1

(10) Directiva privind performanța energetică a clădirilor este în curs de revizuire. Conceptele privind clădirile cu consum de energie aproape zero reprezintă unul dintre pilonii directivei actuale și se preconizează că vor deveni standard pentru clădirile noi începând cu 2020. Revizuirea va estima dacă vor fi necesare măsuri suplimentare în 2030. Dezvoltarea de noi politici și abordări ar trebui să se bazeze pe fundamente solide. Este esențial ca cerințele privind clădirile cu consum de energie aproape zero până în 2020 să fie puse în aplicare integral.

 

Statele membre ar trebui să respecte orientările prezentate în anexa la prezenta recomandare. Respectarea acestor orientări va contribui la asigurarea faptului că, până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri cu consum de energie aproape zero și va ajuta statele membre să elaboreze planuri naționale pentru creșterea numărului de clădiri cu consum de energie aproape zero.

 

Directiva privind performanța energetică a clădirilor (denumită în continuare „EPBD” sau „directiva”) impune statelor membre să stabilească cerințe minime de performanță energetică pentru clădirile noi și pentru cele existente care fac obiectul unor renovări majore. Pe lângă aceste cerințe minime, EPBD (Directiva privind performanța energetică a clădirilor) stabilește pentru toate clădirile noi cerința explicită de a avea, până la sfârșitul acestui deceniu, un necesar de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut și de a se califica drept clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Cu toate acestea, parcul imobiliar existent este vechi și ineficient, fiind renovat într-un ritm lent. În conformitate cu EPBD, parcul imobiliar existent ar trebui să evolueze și acesta treptat spre standarde similare.

2.1 Conceptul de NZEB (nearly zero energy building)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din EPBD, NZEB „[…] înseamnă o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere”.

 

Performanța energetică este definită ca fiind „[…] cantitatea de energie necesară pentru a satisface necesarul de energie corespunzător unei utilizări tipice a clădirii, care include, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilație, apă caldă și iluminat”.

2.1.2. Relația dintre nivelurile optime din punctul de vedere al costurilor și NZEB

În conformitate cu cerințele optime din punct de vedere al costurilor, în temeiul articolului 5 din directivă, cerințele minime de performanță energetică la nivel național trebuie revizuite din cinci în cinci ani și consolidate în cazul în care sunt în mod semnificativ mai puțin ambițioase decât nivelurile optime din punctul de vedere al costurilor la nivel național.

 

Este important să se țină seama de faptul că, pentru cea mai mare parte a clădirilor noi, conceptul de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero va fi aplicat începând cu ianuarie 2021 (pentru clădirile publice noi, începând cu ianuarie 2019). La momentul respectiv, ca o reacție la piețele mai mature și la volume mai mari, costurile aferente tehnologiei vor fi probabil mai mici. Prin urmare, este probabil că nivelurile NZEB vor corespunde costurilor optime prevăzute pentru 2020.

certificate-energetice

2.1.3. Cum își aduc contribuția sursele regenerabile de energie?

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14) (denumită în continuare Directiva RES) impune statelor membre introducerea în propriile reglementări și coduri din domeniul construcțiilor a unor măsuri adecvate în scopul de a mări ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile în sectorul construcțiilor

 

2.3. Clădiri noi: calendar pentru obiectivele NZEB Articolul 9 alineatul (1) din EPBD impune statelor membre să: „[…] se asigure că:

 

(a) până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero; și (b) după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.”

 

2.Politici și măsuri pentru promovarea NZEB

Romania se așteaptă la investiții suplimentare cu o valoare cuprinsă între 82 și 130 de milioane EUR. Pentru România se prevăd cerințe minime de energie primară de 100 kWh/m2/an în 2015, dar acestea vor crește la valori între 30 kWh/m2/an și 50 kWh/m2/an în 2020. Procentul de energie regenerabilă va crește de la 20 % în 2015 la 40 % în 2020. Emisiile de CO2 vor trece de la 8-10 kg CO2/m2/an la 3-7 kg CO2/m2/an în 2020.

 

O proiecție pe baza prețurilor și tehnologiilor din 2020 conduce la indici de referință pentru performanța energetică a NZEB în următoarele intervale pentru zona continentală astfel:

 

Birouri: 40-55 kwh/(m2.an) de energie primară netă cu, de regulă, 85-100 kwh/(m2.an) din consumul de energie primară acoperiți de 45 kWh/(m2.an) din surse regenerabile la fața locului;

 

Case noi unifamiliale: (20-40 kwh/m2.an) de energie primară netă cu, de regulă, 50-70 kwh/(m2.an) din consumul de energie primară acoperiți de 30 kWh/(m2.an) din surse regenerabile la fața locului;