POR 3.1A

POR 3.1A

POR 3.1A  Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor pentru Clădiri rezidenţiale

 

Obiectiv Specific   Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

 

Beneficiari eligibili:unitate administrativ teritoriala/ consiliu judetean, unitate administrativ teritoriala/ primarie/ consiliu local

 

Tip apel:termen limita

Data lansare: 16.05.2016

Data închidere: 16.11.2016, ora 10

Buget (RON): 2.014.875.000,00 Lei

 

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarelelimite minime și maxime:

  • Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro*
  • Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

 

 

Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1?

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, sectoarele municipiului Bucureşti, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri (înălțime de minim P+2 – proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale definite, apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi proprietatea comună indiviză), fiecare dintre acestea constituind o „componentă” în cadrul proiectului.

 

Prin prezentul apel de proiectenu se finanțează:

  • blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate înclasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
  • blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
  • blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuita aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant;
  • proiecte pentru obiectivele de investiții localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

 

Contribuţia financiară a solicitantului

 

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

  • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
  • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitantul şi Asociaţia de proprietari.