POIM 6.2

POIM 6.2

POIM 6.2 Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

 

 

Obiectivul specific 6.2.Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali promovează acţiuni orientate spre implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

 

Rezultatul urmărit prin promovarea proiectelor în cadrul acestui obiectiv specific este: Capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica şi implementa măsuri de eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea în registrării de economii în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

 

Perioada  de depunere a propunerilor de proiecte

Aceast apel de proiecte este necompetitiv cu de punere continuă, cu termen limită de depunere.

Data deschidere apel de proiecte: 18.08.2016

Data şi ora începere depunere de proiecte: 17.10.2016, ora 10

Data şi ora închidere depunere de proiecte: 17.10.2017, ora 10  

 

Activităţile finanţabile în cadrul Obiectivului specific 6.2

Următoarele activităţi prevăzute înproiect pot fi eligibile:

 1. Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:
 • Instalaţii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată a pierderilor, cuantificarea potenţialului de economisire şi de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficienţei pentru măsurile de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului, inclusiv:
 • Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsurăşi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces industrial;
 • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
 • Sistem de comunicare date;
 • Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele);
 • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni.
 • Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. auto laboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).
 • Pot fi avute în vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezintă extinderea de sisteme de monitorizare existente.

 

 1. Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc);
 2. Managementul proiectului, auditul proiectului;
 3. Informare şi publicitate.

 

 

Solicitanţii eligibili în cadrul OS 6.2 sunt:

Societăţile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice

 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile    100% (85% FEDR + 15% buget de stat)

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului: 0%

Contribuţi acomunitară (FEDR) la finanţarea acordată: 85%

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat): 15%

 

 

 

Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul Info euro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoarea mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

 

Finanţarea proiectelor în cadrul acestui obiectiv specific este de tip nerambursabil şi constă înde contarea cheltuielilor eligibile realizate pentru implementarea proiectului.